Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Analiz Fiyat Listesi

Analiz Fiyat Listesi

MERLAB 2021 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

LC/MS, GC/MS KROMATOGRAFİSİ

(Sıvı ve Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

MS (Kütle Spektrumu)

345

LC/MS KALİTATİF

460

LC/MS KANTİTATİF

520 + 115 (İlk bileşen hariç ilave bileşen başına)

HPLC KALİTATİF

290

HPLC KANTİTATİF

315+ 115 (İlk bileşen hariç ilave bileşen başına)

GC -FID/TCD/MS KALİTATİF

345

GC -FID/TCD/MS KALİTATİF (Head-Space)

345

*GC-FID/TCD/MS KANTİTATİF

405 + 115 (İlk bileşen hariç ilave bileşen başına)

*GC-FID/TCD/MS KANTİTATİF (Head-Space)

460+ 115(İlk bileşen hariç ilave bileşen başına)

Ekstraksiyon

230-690

METOD GELİŞTİRME

1725-3450

KÜTÜPHANE TARAMA

115

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

1H (Proton) Spektrumu

230

D2O Exc. Spektrumu

230

1H ve D2O Exc. Spektrumu

275

13C (decoupled) Spektrumu

275

APT Spektrumu

275

DEPT Spektrumu

345

COSY-2D Spektrumu

345

HMBC-2D Spektrumu

460

HSQC-2D Spektrumu

460

HMQC-2D Spektrumu

460

1H (Kaydırma ajanı ile) Spektrumu*

230

19F Spektrumu

345

31P Spektrumu

345

*Kaydırma ajanı (shift reagent) analizi isteyen kişi tarafından sağlanır.

·   

ELEMENTEL ANALİZ (C, H, N, S, O)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

C,H,N,S Tayini

230

O Tayini*

230

*Oksijen analizi için en az 30 numune olması gerekmektedir.

FT-IR (Fourier Dönüşüm Kızılötesi)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

FT-IR (ATR Metodu)

175

ICP/MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

Sulu Çözeltilerde Analiz

175 + 85 / İlave Element Başına

Kalitatif Analiz

175

Çözelti Hazırlama

175

Metot Geliştirme

2590-

Numune Kurutma/Öğütme

138

Kızdırma Kaybı

170

·         Gümrükten gelen numunelerin fiyatlandırılması tarafımızdan ayrıca belirlenecektir.

·         

XRF (X-Işınları Floresans Spektrometresi)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

Element Analizi

175 + 55/ İlave Element Başına

Kalitatif Analiz

230

Eritiş

175

Numune Kurutma/Öğütme

140

Presleme

56

Kızdırma Kaybı

170

XRD-Tek Kristal (X-Işınları Difraktometresi-Tek Kristal)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

Ön İnceleme ve Data Toplama

1725

Ön İnceleme, Data Toplama ve Moleküler Yapı Çözümlemesi

2875

XRD-Toz Kırınım (X-Işınları Difraktometresi-Toz Kırınım)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

X-Işını Kırınım Deseni Çekimi

(Standart Çekim, 60dk.)

230

İlave her saat için

115

Kalitatif Mineral Analizi (Kil hariç)

345

Kalitatif Kil Analizi

460

Kalitatif Böbrek, Mesane ve Safra Taşları Analizi

115

Numune kurutma/öğütme

140

Numune hazırlama

115

AAS (Atomik Absorpsiyon Spektrometresi)

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

Alev

175

Grafit

300

Çözelti Hazırlama

175/Numune

Numune Kurutma/Öğütme

138

UV-Vis Spektrofotometre ve Su Analizleri

Analiz

Hizmet Bedeli (₺)

pH

60

İletkenlik

60

Bulanıklık

60

Askıda Katı Madde

115

Toplam Halojenür Tayini 

170

Toplam Çözünmüş Madde (180ºC)

115

Buharlaştırma Kalıntısı (105ºC)

230

Yoğunluk

60

Asidite

115

Alkalinite

115

Sülfat (SO42-)

115

Klorür (Cl-)

115

Karbonat (CO32-)

115

Bikarbonat (HCO3-)

115

UV Spektrum (Organik Çözücüde)

230

UV Spektrum (Suda)

115

Çözelti Hazırlama

230

Kızdırma Kaybı

170

Eritiş

170

ANALİZ HİZMETLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

 • Acil analiz taleplerinde analizler 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir ve analiz fiyatları % 50 artırılarak uygulanır.
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi personeline proje kapsamında olmayan analizler için analiz ücreti %50 indirim + KDV olacak şekilde uygulanır. Proje kapsamında yapılacak analizlere ise %50 indirim uygulanır. KDV ALINMAZ. Proje kapsamında olmayan diğer kurum dışı işbirlikli analizler için %30 indirim + KDV uygulanır.

 • Piyasa arz öncesi kontrol kapsamında analizi istenen bitki koruma ürünlerinde Bakır Numuneleri için Numune Çözme ve ICP/MS (As, Cd, Pb) Analiz Fiyatı 1725 TL + KDV; Kükürt içeren numeneler için Numune Çözme ve ICP/MS(As) Analiz Fiyatı 1380 TL + KDV şeklinde uygulanır.

 • Diğer üniversiteler ve Kamu Kurumlarına yapılan analizlerde %25 + KDV indirim uygulanır. Proje kapsamında yapılacak analizlerden KDV ALINMAZ.

 • ANALİZ ÜCRETİ:
  • Halk Bankası Beyazıt Şubesi
  • Hesap Adı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi
  • Iban No : TR 21 0001 2009 8200 0004 0004 68
  • Açıklama : Merkez Laboratuvarı’nda yapılan………analiz bedeli “olacak şekilde yatırılmalıdır.

 • Böbrek taşı analizlerinde ise Açıklama kısmına sadece hastanın “Adı Soyadı” yazılmalıdır.

 • Numune hazırlama ve diğer analiz talepleri için “Numune Kabul ve Raporlama Birimi” ile görüşülmelidir.