Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Gravimetrik Analiz

Gravimetrik Analiz

GRAVİMETRİK ANALİZ LİSTESİ

Analiz
pH
İletkenlik
Bulanıklık
Askıda Katı Madde
Renk
Koku
Tat
Toplam Çözünmüş Madde (180ºC)
Buharlaştırma Kalıntısı (105ºC)
Yoğunluk
Asidite
Alkalinite
Sülfat (SO42-)
Klorür (Cl-)
Karbonat (CO32-)
Bikarbonat (HCO3-)
Kızdırma Kaybı
Eritiş


ANALİZLER HİZMETLERİ İÇİN UYGULANACAK ESASLAR:


1. Acil analiz taleplerinde analizler 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir ve analiz fiyatları % 50 artırılarak uygulanır. 

2.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ANALİZLERDE LİSTE FİYATLARI ÜZERİNDEN %50 İNDİRİM UYGULANIR.  PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLERDEN KDV ALINMAZ.

3. PROJE HARİCİ ÜNİVERSİTE PERSONELİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN ANALİZLER İÇİN LİSTE FİYATI ÜZERİNDEN %30 İNDİRİM + KDV UYGULANIR.

4. GÜMRÜKTEN GELEN TARIM BAKANLIĞI BAKIR NUMUNELERİ İÇİN ICP/MS(As, Cd, Pb) ANALİZ FİYATI 1500 TL+KDV ŞEKLİNDEDİR. KÜKÜRT İÇEREN NUMUNELER İÇİN ICP/MS(As)  1200 TL+KDV’DİR.

5. DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARINA PROJE HARİCİNDE YAPILAN ANALİZLERDE %25 + KDV İNDİRİM UYGULANIR. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLERDEN İSE KDV ALINMAZ.

6.  ANALİZ ÜCRETİ: 

Halk Bankası Beyazıt Şubesi

Hesap Adı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi

İban No     : TR40 0001 2009 8200 0004 0003 20

Hesap No : 04000320

Şube No: 0820

Müşteri  No  :

Açıklama : "Merkez Laboratuvarı’nda yapılan analiz bedeli  olacak şekilde yatırılmalıdır.

7. Numune hazırlama ve diğer analiz talepleri için Numune Kabul ve Raporlama Birimi ile görüşülmelidir.