Error: [$injector:unpr] Unknown provider: format4FilterProvider <- format4Filter http://errors.angularjs.org/1.5.3/$injector/unpr?p0=format4FilterProvider%20%3C-%20format4Filter https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20479:86 getService@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20484:48 getService@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:35388:27 isStateless@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30133:19 findConstantAndWatchExpressions@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30190:44 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30144:38 forEach@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:16382:24 findConstantAndWatchExpressions@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30143:12 compile@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30292:36 parse@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31170:36 $parse@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31301:44 $interpolate@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:28019:31 addAttrInterpolateDirective@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25533:39 collectDirectives@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24488:40 compileNodes@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24313:39 compileNodes@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compile@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24216:27 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:25 processQueue@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17905:91 assertArgFn@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17915:12 $controller@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:26064:20 setupControllers@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25199:45 nodeLinkFn@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24997:48 compositeLinkFn@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24394:23 publicLinkFn@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24274:45 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:45 processQueue@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 merlab

Teorik ve Uygulamalı ICP/MS Cihazı Eğitimi

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP/MS), katı ve sıvı örneklerdeki  eser elementlerde dahil olmak üzere pek çok elementin (Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th) kalitatif, kantitatif ve yarı kantitatif tayini için kullanılan analitik bir tekniktir. Bu eğitim tıp, çevre, gıda, su, jeoloji, petrokimya, ilaç, polimer, vb. birçok alanda kullanılan bu cihazın tanıtımı ile beraber mikrodalga parçalama (yakma) sisteminde numunelerin hazırlanmasından başlayarak, analizde kullanılacak olan standartların uygun şekilde hazırlanmasını, analiz sürecini ve analiz sonrası elde edilen sonuçlarının yorumlanmasını içerir. Eğitim, Teorik ve Uygulamalı olacak şekilde aşağıdaki ana başlıkları içermektedir.

 

  1. Teorik Kısım

1.1. Kütle Spektroskopisine Giriş Ve Temel İlkeler
1.2. Element Analizinde ICP/MS Tekniği
1.3. ICP/MS Cihazı Hakkında Bilgiler ve Benzeri Sistemler (ICP/OES, AAS)

  1. Uygulamalı Kısım :

2.1. ICP-MS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
2.2. ICP-MS Cihazı Kullanım Teknikleri (Kalitatif, Kantitatif, İç Standart)
2.3. ICP-MS Cihazı Standart Hazırlanması
2.4. Mikrodalga Parçalama (Yakma) Sistemi ve Çözme İşlemi
2.5. Numunenin Analize Hazırlanması
2.6. ICP/MS Yazılımı ve Metod Oluşturma
2.7. Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Validasyon Çalışması Ön Bilgi

Eğitimin özellikle çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği öğrencileri ile özel sektörde enstrümantal analiz laboratuvarlarında çalışmak isteyen mezunlara faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

https://sem.istanbulc.edu.tr/egitimlerimiz/teorik-ve-uygulamali-icp-ms-cihazi-egitimi/